Ochrana osobních údajů


Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem newsletterů nebo návštěvníkem webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich zabezpečení a ochranu. Vážím si důvěry návštěvníků webu, a proto věnuji velkou pozornost ochraně osobních údajů před neoprávněným použitím. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Na tento dokument odkazuji na svých webových stránkách, pokud při jakémkoliv úkonu subjektu dojde ke zpracování osobních dat. Dané zpracování se vždy řídí konkrétním stanoveným účelem.

Správce

Správcem osobních údajů je Marek Petráček, Heřmanova 597/61, 170 00, Praha 7, IČ: 01036068. Správce provozuje webovou stránku www.acroproject.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Tedy určuji, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

V případě, že se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte mě na e-mail: marek@acroproject.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

To znamená, že

 - budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
(zejména zaslání přístupu do členské sekce, zasílání online kurzu, dodání zboží atd.). Pro účel plnění smlouvy (objednávky) jsou osobní údaje zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté.

- Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- Přímý marketing vůči zákazníkům

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje v rozsahu e-mail a jméno budou zpracovávány také za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních obdobných výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce. Zákazník či subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno. Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu.

- Přímý marketing na žádost subjektu

Pokud subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje v rozsahu e-mail a jméno zpracovávány za účelem přímého marketingu. Osobní údaje budou zařazeny do databáze pro provádění přímého marketingu. Přímý marketing zahrnuje zasílání newsletterů s informacemi o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, a zasílání obchodních sdělení. Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas subjektu. Souhlas může subjekt kdykoliv odvolat. Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu ze strany subjektu.