Yoga & Handstand retreat

27. - 29. 9. 2024

Zveme vás na intenzivní ponoření do vlastní praxe jógy, stojek a pohybu! Během tohoto víkendového retreatu se můžete těšit na 4 lekce jógy + záklonový workshop, 3 stojkovo-pohybové bloky a workshop AcroYogy. Retreat je vhodný pro všechny, nezávisle na úrovni pokročilosti.

JÓGA

Jógou vás provede Bára Zlatohlávková, RYT 500 lektorka, která učí v Prague Yoga Collective. Během tohoto retreatu si vyzkoušíte několik stylů jógy.

Vinyasu, ve které propojíme dech s pohybem a zahřejeme tělo. Ranní praxe budou věnované Pranajámě - dechovým technikám, díky kterým kontrolujeme proudění energie (prány) v těle a Rocket józe. Rocket je modifikací tradiční Ashtanga jógy. Narozdíl od Ashtangy se Rocket cvičí s hudbou a lze používat pomůcky. Jde o dynamickou praxi, do které se často zapojují balanční pozice na rukou, stojky, rotace a záklony.

Poslední styl jógy, který si na tomto retreatu vyzkoušíte bude Jin jóga. Jde o úplný opak Rocket jógy a Vinyasy. Jin je velmi pomalá a jemná praxe, při které zůstáváme v pozicích pasivně 2-5 minut. Cílem je harmonizovat energii v těle a oživit vazivové obaly svalů a orgánů – tedy šlach, vazů a fascií.  Jin má také další benefity. Pomáhá uklidnit roztěkanou mysl, vnímat sebe a své pocity a snižuje stres.

STOJKY

Stojkovými bloky a AcroYogou vás provede Marek Petráček, dlouholetý lektor AcroYogy, stojek a pohybu, a zároveň akrobat z Losers Cirque Company. Naučíme se jak se do stojek bezpečně dostat, jak využívat zeď, jak připravit tělo na zátěž, a v neposlední řadě jak si trénink této často frustrující disciplíny pořád užívat. Dostanete hodně tipů pro začátečníky i pokročilé co už umí stojku v prostoru - tam se můžeme podívat na různé nástupy do stojky, press up, různé pozice nohou atd.

V rámci těchto bloků se budeme věnovat i pohybovým hrám, úkolům a systému Movement Flow, kde se naučíte postupně plynout z jednoho pohybu do dalšího s grácií a elegancí 🙂 Workshop AcroYogy bude takové intro a ochutnávka, takže není potřeba žádná předchozí zkušenost, půjde hlavně o zábavu.

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA ZÁKLONY

Retreat zakončíme workshopem zaměřeným na záklony. Vysvětlíme si, proč jsou záklony pro naše tělo zdravé, jak je praktikovat bezpečně a jaké části těla je potřeba zahřát a na záklony připravit. Vyzkoušíme si jednodušší záklonové ásany i ty náročnější.

Orientační program >>

Pátek 27. 9. 2024

 • Od 16:00 příjezd, ubytování
 • 17:00 - 18:30 Stojky & Movement
 • 18:30 večeře
 • 20:00 - 21:00 Slow Vinyasa
 • 21:00 a dál, sauna/ free time

Sobota 28. 9. 2024

 • 7:30 - 9:00 Pranajáma a Rocket jóga
 • 9:00 snídaně
 • 10:30 - 12:00 Stojky & Movement
 • 12:30 oběd
 • 16:30 - 18:30 Movement
 • 18:30 večeře
 • 20:00 - 21:00 Jin jóga
 • 21:00 a dál, sauna/ free time

Neděle 29. 9. 2024

 • 7:30 - 9:00 Pranajáma a Rocket jóga
 • 9:00 snídaně
 • 10:30 - 12:30 AcroYoga
 • 12:30 oběd
 • 14:00 - 16:00 Backbends

Pojď do toho!

Zažij s námi skvělý retreat!

Místo:

Otevřený prostor

Retreat se uskuteční na úžasném místě (Otevřený prostor, Trpoměchy/Slaný), jen nějakých 40 minut autem z Prahy. K dispozici nám bude velký světlý sál s vysokým stropem, ubytování je v pokojích po 2-5 lidech. Většina pokojů má vlastní koupelnu. Když bude hezky můžeme cvičit i v krásné zahradě. Kdykoliv se dá využít sauna (100 Kč za osobu). Plná penze zahrnuje výborné vegetariánské/ veganské jídlo, plus vždy něco na svačinu nebo dezert.

Tenhle retreat je skvělá příležitost jak se ponořit do vlastního těla a mysli, a rozvinout svůj potenciál. Jsme si jistí, že pro vás připravíme jedinečnou zkušenost, která obohatí vaši praxi!

A teď něco o nás!

Lektoři

Marek Petráček

Marek je průkopníkem akrojógy u nás (od počátků akrojógy v ČR v roce 2012) a zakladatelem AcroProject značky. Je akrobatem v cirkusové skupině Losers. V akru rád vyhledává a tvoří nová kreativní flow, bázuje hand to handy a hází lidi do vzduchu. Je také jedním z mála učitelů Movement Flow na světě a provede vás tímto systémem. A především vám předá své stojkové zkušenosti.

Bára Zlatohlávková

Bára je certifikovaná lektorka jógy RYT 500 z Prahy. Veřejné lekce vede v Prague Yoga Collective. Učí Rocket jógu, Vinyasu nebo Jin. Její vášní je šířit lásku k pohybu. Její lekce jsou dynamické, ale vždy v propojení s dechem a ohledem na potřeby studentů v daný den. Někdy se při praxi i dost zapotíte, protože ráda zařazuje balanční pozice na rukou a stojky.

Důležité info

 • Místo
  Otevřený prostor, Trpoměchy 29, Slaný
 • Lektoři
  Marek Petráček & Bára Zlatohlávková (lekce budou v angličtině/ češtině)
 • Cena
  Celý program 3500 Kč (145 EUR). Plus 1800 Kč/ 75 EUR (ubytování a strava, platí se na místě)
 • Kapacita
  17 lidí
 • Doprava
  Vlastní, ale většinou se vždy poskládáme do aut (do přihlášky vyplňte jestli sháníte nebo můžete nabídnout místo v autě). Přinejhorším do Slaného je dobré autobusové spojení, a tam už není problém vás vyzvednout, to už je jen pár kilometrů.

Platba: Dopředu se platí celá částka za program 3500 Kč/ 145 EUR za osobu. Místo máte rezervované zaplacením celé částky. Detaily k platbě dostanete po vyplnění přihlášky.

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 20 dní před začátkem akce vracíme celou částku -200 Kč storno poplatek. Při zrušení účasti méně jak 20 dní před začátkem akce nic nevracíme. Částku ale můžete převést na jinou osobu – náhradníka.


- English -

Yoga & Handstand retreat

27. - 29. 9. 2024

We invite you to immerse into your yoga, handstand and movement practice! During this intensive weekend retreat we have for you: 4 yoga classes + backbends workshop, 3 handstand & movement blocks and AcroYoga workshop. Retreat is suitable for everyone, independent on skill level.

YOGA

You will be guided through yoga practice by Bára Zlatohlávková, RYT 500 teacher who teaches at Prague Yoga Collective. During this retreat you will try several styles of yoga.

Vinyasa, in which we will combine breath with movement and warm up the body. Morning yoga will be dedicated to Pranayama - breathing techniques to control the flow of energy (prana) in the body and Rocket Yoga. Rocket is a modification of traditional Ashtanga yoga. Unlike Ashtanga, Rocket is practiced with music and you can use props. It is a dynamic practice that often incorporates hand balancing positions, handstands, backbands and deep twists.

The last style of yoga you will try during this retreat will be Yin Yoga. It is the complete opposite of Rocket Yoga and Vinyasa. Yin is a very slow and gentle practice where we hold the postures passively for 2-5 minutes. The goal is to harmonize the energy in the body and revitalize the connective tissue covering the muscles and organs - tendons, ligaments and fascia. Yin has also other benefits. It helps to calm a distracted mind, to perceive oneself and one's feelings and to reduce stress.

HANDSTANDS

Handstands and AcroYoga will be covered by Marek Petráček, longtime AcroYoga, handstand and movement teacher, and acrobat with Losers Cirque Company. We will learn how to get safely upside down, how to use the wall, how to prepare our bodies, and lastly how to enjoy training this often frustrating skill. You will get lot of tips for beginners and advanced practitioners - there you can expect different entries to handstand, press up, different leg shapes etc. 

During these blocks we will also play with some movement games and tasks, and learn some stuff from Movement flow system where you will learn how to flow from one move to another with grace and elegance 🙂 AcroYoga workshop will be introduction to this partner practice, so don't worry if you don't have any experience - it's not necessary, and it will be fun!

BACKBENDING WORKSHOP

We will end the retreat with a workshop focused on backbending. We will explain why backbends are healthy for our bodies, how to practice them safely and what parts of the body need to be warmed up and prepared for it. We will try out the easier backbending asanas as well as the more advanced ones.

Schedule (can change a bit) >>

Friday 27. 9. 2024

 • from 16:00 arrival, accomodation
 • 17:00 - 18:30 Handstands & Movement
 • 18:30 dinner
 • 20:00 - 21:00 Slow Vinyasa
 • 21:00 and on sauna/ free time

Saturday 28. 9. 2024

 • 7:30 - 9:00 Pranayama & Rocket
 • 9:00 breakfast
 • 10:30 - 12:00 Handstands & Movement
 • 12:30 lunch
 • 16:30 - 18:30 Movement
 • 18:30 dinner
 • 20:00 - 21:00 Yin yoga
 • 21:00 and on sauna/ free time

Sunday 29. 9. 2024

 • 7:30 - 9:00 Pranayama & Rocket
 • 9:00 breakfast
 • 10:30 - 12:30 AcroYoga
 • 12:30 lunch
 • 14:00 - 16:00 Backbends

Venue:

Open Space

Retreat takes place at an amazing venue called “Open space” close to Prague, next to Slaný. It's about 40 mins drive from Prague (even closer from airport). The venue offers a large bright practice hall with a high ceiling. Rooms are for 2 - 5 people and most of them have their own bathroom. If it's nice weather, we can practice outside in a beautiful garden. You can use a sauna anytime (100 CZK per 120min). You will get 3 delicious vegetarian or vegan meals per day (friday dinner - sunday lunch).

This retreat offers a unique possibility to dive deep into your body and mind, and discover your potential. We are so excited to offer you this amazing experience that will enrich your practice.

And now something about us!

Teachers

Marek Petráček

Marek has been there in the beginning of AcroYoga in Czech republic in 2012 and since then he teaches Acro, handstands and movement. Before that he was practising and teaching Ashtanga vinyasa yoga. He has founded AcroProject brand to cover all of his teaching portfolio. He is also performing as an acrobat in Losers Cirque Company. He will share his love and experience for movement and handstands with you.

Bára Zlatohlávková

Bara is RYT 500 certified yoga teacher based in Prague. She teaches public classes in Prague Yoga Collective. You will mostly see her lead Rocket, Vinyasa or Yin. She is passionate about spreading love for movement. Her classes are dynamic but always with respect to student’s needs on the given day. You might even break sweat when practicing with her as she likes to incorporate arm balances and handstands into the practice.

Important info

 • Venue
  Otevřený prostor, Trpoměchy 29, Slaný
 • Teachers
  Marek Petráček & Bára Zlatohlávková (classes will be led in English/ Czech)
 • Investment
  Full program 3500 CZK (145 EUR). Plus 1800 CZK/ 75 EUR (accomodation and food, paid at arrival)
 • Capacity
  17 students
 • Transportation
  On your own. If you are looking for a drive or can offer a seat in your car, let us know in the registration. We will try to arrange transportation for everybody. In the worst case scenario there is a good bus connection from Prague to Slaný, and there we can pick you up - it's just a few kilometres.

Payment: You can send the whole payment for program 3500 CZK/ 145 EUR. That will secure your spot for the event. You will receive payment details after registration.

Cancellation terms: If you cancel more than 20 days before the event, we will refund you the whole amount -200 CZK cancellation fee. If you cancel less than 20 days before the event, there is no refund possible. But you can transfer your payment to another person.